2020. június 13., szombat

Válaszutak előtt


A szombathelyi Savaria University Press gondozásában, Fűzfa Balázs és Markó Péter szerkesztésében látott napvilágot a "Szél el ne hordja..." Cicelle-konferenciák, 2012-2019 című konferenciakötet, melyben helyet kapott a kárpátaljai magyar irodalom olvasási stratégiáiról írt előadásom szövege (Válaszutak előtt. A kárpátaljai magyar irodalom önértelmezési kísérletei a rendszerváltástól napjainkig). A szöveg egy tervezett nagyobb koncepció előzetes vázlata. Az elkövetkező években ezt szeretném alaposan kidolgozni.


2020. június 9., kedd

Tanulmányom a Szépirodalmi Figyelőben

A Szépirodalmi Figyelő 2020/1. számában jelent meg tanulmányom Brenzovics Marianna Kilátás című regényéről Megelevenedő térképzetek címmel.

Részlet az írásból:

Brenzovics Marianna műveiről, befogadás- és hatástörténetéről töprengve aligha kerülhető meg az a probléma, amely korai, váratlanul bekövetkező halála okán nehezedik a szövegekre és a róluk szóló elemzésekre: az éppen alakuló, rendkívül sok lehetőséget magában rejtő életmű egyik pillanatról a másikra, hirtelen lezárult. Azokat a lehetőségeket, amelyeket a kritikákban, tanulmányokban vetítettek előre az értelmezők, immár csak a „mi lett volna, ha” bizonytalanságában, az elméleti előfeltevéseknél maradva szemlélhetjük. A Brenzovics-életmű szépirodalmi része ugyanis mindössze három, a Kalligram Kiadónál megjelent regényből (Kilátás, Darabolás és Hasadás), illetőleg különféle folyóiratok hasábjain szétszórt vers- és kispróza-publikációkból áll. [...] Az életrajzi értelemben vett kényszerű lezártság és ezzel párhuzamosan a művészi lezáratlanság, töredékesség képzete így egy ígéretes, éppen kibontakozó életműben hagyott most már kitörölhetetlen nyomot.

2020. június 8., hétfő

Érzékelés

A napokban kerül nyomdába Kovács Eleonóra Érzékelés című kötete, mely könyvismertetőket, filmnaplókat, jegyzeteket tartalmaz. A kiadvány szerkesztője én voltam. A pdf-változat pedig már letölthető a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapjáról ide kattintva.