2019. június 18., kedd

[recenzió] Egy írói életmű rejtekútjain

A kolozsvári Helikon 2019/11. számában jelent meg Egy írói életmű rejtekútjain című recenzióm, mely Márkus Béla Szilágyi-monográfiáját mutatja be. Ebből következzék egy rövid részlet:

"Aki csak félszemmel is követte Szilágyi István életművének egyre kiterjedtebb és mélyebb befogadástörténetét,  aligha  kerülhette  el  a  figyelmét  Márkus  Béla  értelmezői  tevékenysége. Kevés  olyan  fontos mozzanat, alkalom, évforduló, díjátadó vagy egy-egy szépirodalmi kötet megjelenése  említhető  a  Szilágyi-életmű tekintetében anélkül, hogy Márkus ne szólalt volna meg nyilvánosan  akár  összefoglaló jellegű jegyzetben, esszében, akár terjedelmesebb recenzióban, tanulmányban. [...]  Azokat tehát, akik követték a befogadástörténet alakulását, bizonyára nem érte meglepetésként a hír, hogy összefoglaló szintézis készül az életmű egyik alapos ismerőjének műhelyében. És meg kell hagyni, maga a gesztus sem lehetett volna szebb, hiszen az író nyolcvanadik születésnapjára időzítve jelent meg a monográfia a Magyar Művészeti Akadémia Közelképek írókról elnevezésű sorozatában."


2019. június 16., vasárnap

netnapló - 2019. április-május

Sajnos az oktatói, pontosabban témavezetői és opponensi feladatok mellett nem volt időm arra, hogy blogomon megosszam az éppen aktuális programokat, amelyekben közreműködtem - hol moderátorként, hol pedig felszólalóként. De most röviden összefoglalom, mi is történt velem április és május folyamán.


Április 16-án az Alföld szerkesztőségének egy része (jelesül: Szirák Péter, Lapis József és Herczeg Ákos) látogatott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára. Szabó Kata ezt írta az eseményről a Kárpátalja.ma számára:


"A találkozón két tematikus kiadvánnyal is foglalkoztak, a 2018 januárjában megjelent Állat és a 2019 januárjában kiadott Halál lapszámmal, de szó esett irodalmi kultuszról is, azon belül az Ady Endrét, József Attilát vagy az Esterházy Pétert napjainkig körülvevő rajongásról." A cikk ide kattintva érhető el.

Április 25-én került sor a KVIT és a KMDFKSZ immár hagyományossá vált IhletÉsére. Amellett, hogy több KVIT-tag is jelen volt a rendezvényen, megemlíthető, hogy a főiskola irodalmi versenyén részt vevők közül többen is eljöttek, és így Ungváron ki is próbálhatták magukat "élesben". Erről szintén Szabó Kata írt rövid tudósítást.

Forrás: a KMDFKSZ Facebook-oldala
Május 16-án részt vettem az Együtt 2019/2. számának bemutatóján Budapesten, a Műcsarnokban. Kb. 15 perces felszólalásomban a kárpátaljai magyar irodalom és kultúra jelenéről beszéltem. Erről egy videórészlet is tanúskodik:


Május 29-31. között pedig konferenciát szervezett a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Határtalan magyar irodalom címmel, amire engem is meghívtak. Sajnos személyesen nem tudtam jelen lenni a tanácskozáson, viszont előadásom (melynek címe: A kulturális különbségek játéka Berniczky Éva Szerencsegyökér című novellagyűjteményében) írott változatát a szervezők rendelkezésére bocsátottam (ígérték, hogy a szöveg mindenképp elhangzik a konferencián).