2020. február 1., szombat

HATÁRTALAN NAPOK - Kárpátaljai szép szó

A Miskolci Nemzeti Színház honlapján elérhetővé vált a Határtalan napok elnevezésű rendezvénysorozat kárpátaljai epizódjának leírása. A 2020. február 14-i előadáson Jenei Lászlóval beszélgetünk majd.

A honlapon található eseményleírásban rövid jellemzés is található rólam, tevékenységemről:

"Szervező- és szerkesztői munkájával, elemző kritikusi tevékenységével a mai kárpátaljai irodalmi élet fontos személyiségévé vált az 1988-ban a kárpátaljai Eszenyben született Csordás László irodalomtörténész is. Jelenleg a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság elnöke, az Együtt című folyóirat olvasószerkesztője, az ungvári székhelyű Intermix Kiadó szerkesztője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportjának előadótanára. Legfőbb érdeklődési-kutatási területe, nem véletlenül, az idegenségtapasztalatok köre. Az aktuális kárpátaljai irodalmi szcénára kiváló rálátást biztosító kritika- és tanulmánykötete A szétszóródás árnyékában címmel látott napvilágot. Az elmúlt években szinte minden jelesebb folyóiratban publikált, érzékeny meglátásai segítségünkre lesznek, hogy a tényleges értékeket tarthassuk szem előtt." 

2020. január 25., szombat

Bezárkózás vagy határátlépés?


A Napkút Kiadó honlapján megjelent az előkészületben lévő könyvek között a Bezárkózás vagy határátlépés? is. Ha minden jól megy, még 2020-ban napvilágot láthat a kötet.


2019. november 22., péntek

[konferencia] A Magyar Tudomány Ünnepe KárpátaljánA Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT), valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja és Lehoczky Tivadar Társadalomkutató Központja szervezésében 2019. november 13. megvalósult konferencián én is felszólaltam. Előadásom címe: Identitás, kánon, értékzavar – A rendszerváltás problémája a kárpátaljai magyar irodalom hagyományának folytonosságában.

[recenzió] A Vörös postakocsi 2019/2.


Megjelent A Vörös postakocsi idei második száma, melyben helyet kapott Papp Endre Görömbei András című könyvéről írt recenzióm.


Publikációs workshop Ungváron (2019. 12. 14.)


Az esemény Facebook-oldala:

2019. június 18., kedd

[recenzió] Egy írói életmű rejtekútjain

A kolozsvári Helikon 2019/11. számában jelent meg Egy írói életmű rejtekútjain című recenzióm, mely Márkus Béla Szilágyi-monográfiáját mutatja be. Ebből következzék egy rövid részlet:

"Aki csak félszemmel is követte Szilágyi István életművének egyre kiterjedtebb és mélyebb befogadástörténetét,  aligha  kerülhette  el  a  figyelmét  Márkus  Béla  értelmezői  tevékenysége. Kevés  olyan  fontos mozzanat, alkalom, évforduló, díjátadó vagy egy-egy szépirodalmi kötet megjelenése  említhető  a  Szilágyi-életmű tekintetében anélkül, hogy Márkus ne szólalt volna meg nyilvánosan  akár  összefoglaló jellegű jegyzetben, esszében, akár terjedelmesebb recenzióban, tanulmányban. [...]  Azokat tehát, akik követték a befogadástörténet alakulását, bizonyára nem érte meglepetésként a hír, hogy összefoglaló szintézis készül az életmű egyik alapos ismerőjének műhelyében. És meg kell hagyni, maga a gesztus sem lehetett volna szebb, hiszen az író nyolcvanadik születésnapjára időzítve jelent meg a monográfia a Magyar Művészeti Akadémia Közelképek írókról elnevezésű sorozatában."