2011. június 14., kedd

Palimpszesztia - az újrakezdés


palimpszeszt [gör. palin = vissza, pszesztosz = lekaparva letisztított]: eredetileg olyan pergament, ritkábban papirusztekercs, amelyről takarékossági okokból lemosták és ledörzsölték vagy késsel lekaparták az írást. (...) A mai irodalomtudományban a palimpszeszt fogalma ennél általánosabb jelentésben használatos. A recepcióesztétika és az intertextualitás elméleteinek megfontolásai zárójelbe tették az eredetiség romantikus eredetű eszményét, mondván, minden szöveg újraírja és újraolvastatja a saját perspektívájából fontosnak bizonyuló hagyományt, mintegy rájuk települve alkot új jelenséget. A palimpszeszt szövegszerű eljárásai mindenekelőtt a művek idézet- és utalástechnikájában nyilvánulnak meg (...). Az egyéniség eszményének visszaszorulása nem a romantikus értelemben vett epigonizmus vagy az egyéniség nélküliség előtt nyitja meg az utat, hanem egy olyan gondolkodás előtt, amely a kultúrát a feledés és az emlékezet játékaként folytonos eltörlődésekben és változó újraírásokban szemléli. (Forrás: Irodalmi fogalmak kisszótára kiegészítésekkel, szerk.: Szabó B. István, Korona Kiadó, Bp., 1999. - 583. o.)
* * *
Tegnap néhány ér(t)etlen hozzászólás miatt töröltem palimpszesztjeimet. El kellett gondolkodnom rajtuk. Nincs igazuk. De most már legalább komolyabban veszem az egészet. Játék és mégsem az.